Wybierz zdjęcie przykładowe

lub użyj własnego zdjęcia

Reklamacje i zwroty

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:1. Imię i nazwisko,
2. numer zamówienia
3. opis niezgodności towaru z umową,
4. datę zakupu,
5. protokół szkody,
6. zdjęcia uszkodzenia towaru
3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@eokulary.net lub telefonicznie pod nr telefonu 22 612-00-09
6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni roboczych.
7. Klient zobowiązany jest przesłać okulary razem z wypełnionym formularzem reklamacji do Operatora Sklepu, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane okulary powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.
8. W przypadku reklamacji okulary będą przekazane przez sklep www.eokulary.net do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania okularów do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta.
9. Sklep internetowy www.eokulary.net nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
- pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru
- okulary uszkodzone i naprawiane przez klienta we własnym zakresie
- złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę
- brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka
- używanie okularów niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym
- doprowadzenie do ich mechanicznego uszkodzenia z przyczyn nie zawinionych przez producenta.
10. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowane okulary mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy P.H Opta Sun, ul. Majdańska 7, 04-088 Warszawa w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

dotpayvisamastercardmbank

DANE FIRMY

ul. Majdańska 7
04-088 Warszawa

TELEFONY KONTAKTOWE:
tel. 508-829-563
tel. 22 612 00 03


GODZINY OTWARCIA
PN-PT 9.00 -19.00